Επικοινωνία

Χ . Μακρής & Σία Ε.Ε.

Κεντρικό κατάστημα
Αντ. Χατζή 23,
21200
Άργος

Τηλ 27510 67141, 62225
Fax 27510 62225
Email : xmakris1@otenet.gr

Υποκατάστημα Κατερίνης
1ο χλμ Επ. Ο. Κατερίνης
Ν. Εφέσου
Τηλ : 23510 77793

web : www.makris.gr